Castellano Valencià

Avís Legal

El lloc web transparencia.dipcas.es, és un domini en internet de la titularitat de la Diputació Provincial de Castelló, gestionat pel Servei d'Administració i Innovació Pública, amb seu en l'Av. Vall d'Uxo, 25. 12004 Castelló.

En la present nota legal s'arrepleguen les condicions generals del seu ús i accés.

L'ús d'aquest lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedisca al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels continguts o serveis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i serveis no és immediata, per la qual cosa poden existir desfasaments en la mateixa. Li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts arreplegats en la mateixa.

Modificacions

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, el Servei d'Administració i Innovació Pública es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Links i hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. El Servei d'Administració i Innovació Pública no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparèixer en aquests llocs, les pàgines dels quals no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no necessàriament impliquen relació amb les persones o entitats titulars de tals continguts o dels llocs on es troben.

Respecte a l'enllaç del propi domini, l'establiment del hiperenllaço no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Diputació Provincial de Castelló i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del mateix dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la Diputació Provincial de Castelló ha autoritzat expressament el hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix el hiperenllaçe.

La Diputació Provincial de Castelló no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment del hiperenllaç puga oferir. L'usuari o la usuària assumeixen sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web del hiperenllaç.
La pàgina web en la qual s'establisca el hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Diputació Provincial de Castelló, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

La pàgina web en la qual s'establisca el hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, logos i altres imatges del portal transparencia.dipcas.es

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la Diputació Provincial de Castelló, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquesta protecció afecta igualment a les imatges contingudes en el mateix.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que intervinga expressa autorització de la Diputació Provincial de Castelló. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat d'aquest portal, atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres.

La Diputació Provincial de Castelló declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, si considera que aquest lloc poguera estar vulnerant els seus drets, li agrairem que es pose en contacte amb nosaltres a través del correu transparencia@dipcas.es

La Diputació Provincial de Castelló prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

Estadístiques d'ús del lloc

El portal web de La Diputació Provincial de Castelló utilitza l'aplicació Google Analytics, que instal·la cookies temporalment, amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Per exemple, nombre de visites per pàgines, hores i dies de visita, etc.

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per a registrar la seua activitat en el lloc web. Una cookie no identifica a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas, s'utilitzen per a arreplegar informació de caràcter personal.

La Diputació Provincial de Castelló segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En concret, les cookies que s'instal·larien serien les següents

Cookie

Finalitat

__utma

S'utilitza per a diferenciar usuaris i sessions

__utmb y __utmc

S'utilitza per a determinar noves sessions/visites

__utmz

Registra l'origen del tràfic

 

Per a navegar pel portal de transparència de la Diputació Provincial de Castelló no és necessari que permeta la instal·lació d'aquestes cookies: vostè pot deshabilitar-les directament en el seu navegador.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució del qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus serveis, el Servei d'Administració i Innovació Pública i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari o usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol.