Govern Obert Provincial

En la seua formulació més clàssica, es considera obert un Govern quan, almenys, publica en portals web tota la informació generada o gestionada amb fons públics, torna a la societat a través de formats reutilitzables la informació obtinguda d'esta i habilita instruments de participació directa de la ciutadania en els assumptes públics. D'esta manera, podem dir que la definició de Govern Obert es basa en tres pilars fonamentals: transparència, reutilització de dades públiques i participació.

No obstant això, i donada la singular naturalesa de les Diputacions provincials com a Administracions públiques subjectes a una doble legitimitat - la dels ciutadans que viuen en el seu territori i la dels Ajuntaments que conformen la seua circumscripció - hem de construir un Govern Obert Provincial a través d'un enfocament més ajustat a la nostra realitat que s'inspire en un nou model de gestió públic.

No trobes el que busques? Sol·licitud d'accés a la informació
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. Plaça de les Aules, 7 12001 - Castellón de la Plana